LEKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY 2017/2018

I v letošním školním roce si naše škola připravila Lekce pro budoucí prvňáčky.

Tyto lekce mají u nás na škole již několikaletou tradici a jsou vynikajícím a osvědčeným prostředkem, jak seznámit děti se školou hravou a pro ně příjemnou a přijatelnou formou.

V letošním roce budou děti taktéž v průběhu čtyř lekcí provázet pohádkové postavičky a pomohou jim potom plnit úkoly při zápisu do 1. třídy, který proběhne v pondělí 9. dubna 2017.

Děti poprvé zasednou do opravdových školních lavic a budou trénovat pozornost, šikovnost, uplatňovat a prohlubovat své vědomosti a dovednosti nabyté v mateřské škole. U dětí se postupně vystřídají všechny paní učitelky z I. stupně, což v září velmi usnadní první vzájemný kontakt.

Program každé lekce je jiný, střídají se různé aktivity. Lekce na sebe navazují a postupně pomalu zvyšují nároky na budoucí prvňáčky. Ti budou trénovat nejen správné držení těla při sezení v lavicích nebo úchop tužky, ale také procvičovat jemnou motoriku ruky, soustředění, orientaci v prostoru, matematické dovednosti a spoustu dalších. V rámci informační gramotnosti je samozřejmostí návštěva naší počítačové učebny, kdy se žáčci formou hry seznámí s prací na interaktivní tabuli.

 

Vližší informace obdržíte v průběhu února 2018 ve Vaší MŠ. 

 

Rozpis lekcí ve školním roce 2017/2018

 

5.3.2018 Rozvoj matematických dovedností Mgr. Miroslava Čepánová
12.3.2018 Angličtinka Mgr. Jana Žďárská
19.3.2018 Informační gramotnost Mgr. Věra Georgieva
26.3.2018 Čtenářská gramotnost Mgr. Leona Venerová

 

Lekce začínají v 16 hodin v budově ZŠ v Bohdalicích a trvají 45 minut.

S sebou si přineste přezůvky, pomůcky pro děti zajistíme. 

Přítomnost rodiče je nezbytná, posílí jistotu dítěte. 

 

Těšíme se na Vás

 

            učitelky 1. stupně ZŠ

 

Fotogalerie: Lekce pro předškoláčky 2016/2017