Škola spokojených dětí

Plánované akce 2016/2017

 

Název akce Termín
Slavnostní zahájení školního roku se starostou obce, přivítání prvňáčků 1.9.
Přespolní běh září
Společné setkání s rodiči, úvodní třídní schůzky 19.9.
Návštěva Knihovny Karla Dvořáčka, Vyškov, 6.+7. ročník podzim
Návštěva Knihovny Karla Dvořáčka, Vyškov, 8.+9. ročník podzim
Dětské dopravní hřiště Vyškov podzim
Carské slavnosti podzim
Čtvrtletní pedagogická rada 7.11.

Beseda s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Beseda s rodiči vycházejících žáků

Třídní schůzky
7.11.
Akce v rámci projektu Prevence rizikových jevů 18.11.
Návštěva Veletrhu středních škol podzim
Návštěva Úřadu práce Vyškov podzim
Mikulášská nadílka 5.12.
Adventní Jarmark 15.12.
Společné setkání u vánočního stromečku 22.12.

Třídní schůzky

9.1.
10. Školní ples ZŠ a MŠ Bohdalice 27.1.
Pololetní pedagogická rada 23.1.
Předzápisové lekce pro předškoláky - bližší informace zde listopad - leden
Návštěva Knihovny Karla Dvořáčka, Vyškov, 6.+7. ročník březen
Návštěva Knihovny Karla Dvořáčka, Vyškov, 8.+9. ročník březen
Den učitelů - výuka jinak 28.3.
Zápis do 1. ročníku 3.4. 
Velikonoční dílny pro děti i rodiče 5.4.
Pedagogická rada tříčtvrtěletní 10.4.
Třídní schůzky 10.4.
Úklid Bohdalic 28.4.
Slet Čarodějnic 28.4.
Den pro rodinu/ Den matek 16.5.
Den dětí 1.6.
Třídní schůzky 5.6.
Návštěva předškoláků v 1. ročníku červen
Školní výlety - exkurze 20.6.-23.6.
Knihovna K.Dvořáčka-Pasování na čtenáře pro 1. ročník červen
Pedagogická rada závěrečná 19.6.
Sportovní dopoledne 28.6.
Rozloučení s deváťáky 30.6.

 

Vyhledávání

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Bohdalice ZŠ Bohdalice 1
MŠ Bohdalice 125
683 41 Bohdalice

IČ: 46 271 139

telefon ZŠ: 517 358 276
mobil ZŠ: 602 303 106
telefon ŠJ: 517 358 210
mobil ŠJ: 602 303 116
telefon MŠ: 517 358 251
mobil MŠ: 602 235 142
č. ú. pro platby rodičů:
86-4140430297/0100