Škola spokojených dětí

Kroužek edukační

Vedoucí: Mgr. Věra Georgieva

Termín: středa 12:20 - 13:05 (1. až 5. třída) 

 

Specifické poruchy učení, jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie nebo dyskalkulie jsou závažné poruchy učení, kdy je třeba pracovat s dětmi podle jiných metod a postupů, aby klasifikované vady postupně odeznívaly a žáci mohli zažívat úspěch při vyučování. V kroužku pracují žáci buď na počítači podle specifických programů, které jsou vytvořeny právě pro nápravu těchto poruch, nebo cvičíme grafomotoriku, sluchovou analýzu a syntézu, zrakové vnímání, čtení s porozuměním a matematickou orientaci pomocí pracovních listů a doporučené literatury pro nápravu těchto poruch. Jelikož je značná různorodost poruch i stupňů vývoje, je třeba pracovat individuálně dle potřeb každého žáka.

 

Ukázky práce:  

Vyhledávání

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Bohdalice ZŠ Bohdalice 1
MŠ Bohdalice 125
683 41 Bohdalice

IČ: 46 271 139

telefon ZŠ: 517 358 276
mobil ZŠ: 602 303 106
telefon ŠJ: 517 358 210
mobil ŠJ: 602 303 116
telefon MŠ: 517 358 251
mobil MŠ: 602 235 142
č. ú. pro platby rodičů:
86-4140430297/0100