V této třídě nás nové věci učí poznávat paní učitelka Míša,

paní učitelka Ivetka a paní asistentka Terka:)            

                                                                                                         

REŽIM DNE

6.30 hod. :     - mateřská škola se otvírá a všechny děti se scházejí v určené třídě

7.00 hod.:     - děti se s učitelkami rozcházejí do svých tříd

8.00 hod. :     - do této doby postupně děti přichází do MŠ

                    - rituál – ranní přivítání s učitelkou – kontakt a sdělování prvních

                        informací a prožitků

                    - oslava narozenin – kreslení přáníček, gratulace s malou oslavou

                    - ranní hry podle volby a přání dětí,

                        zapojování se do řízených individuálních či skupinových činností

- TV chvilka – ranní cvičení

- komunikativní kruh – didakticky cílené činnosti vycházející z RVP PV,

ŠVP, dětské zvídavosti a potřeb objevovat a formou hry získávat nové poznatky

8.30 hod. :       - od této chvíle mohou děti v rozpětí 15 minut postupně přicházet na svačinu

                        - předchází hygiena, sebeobsluha – přinést si ke stolečku zvolené množství

                        jídla, po jídle si uklidit nádobí a provést hygienu

                        - po celou dobu pobytu mají děti ve třídě zajištěný pitný režim

9.30 hod. :     - většinou odcházíme na pobyt venku – na školní zahradu, vycházku,

                        záleží ale na počasí. Zejména v letních měsících odcházíme ven i dříve.

11.30 hod. :     - nastává čas oběda - do jídelníčku jsou zařazována jídla racionální výživy

                        - děti si chystají na stoleček talíře, příbor a skleničku, polévku si sami nalejí

                        - pro hlavní jídlo si chodí a s kuchařkou si domlouvají velikosti porce

                        - dodržujeme hygienická a společenská pravidla

12.00 hod. :     - děti polodenní a s 4 hodinovou docházkou odchází domů

                        - ostatní děti se připravují na odpočinek – spánek

                        - čteme si, posloucháme pohádku, uspáváme se ukolébavkou

                        - děti nespavé mohou vstávat (po 13.30 hod.) a věnovat se klidnějším

                        činnostem a hrám, aby nevzbudily kamarády

14.30 hod. :     - do této doby se děti vyspí, postupně svačíme,

                        - předchází hygiena,

                        sebeobsluha – přinést si ke stolečku zvolené množství jídla,

                        po jídle si uklidit nádobí a provést hygienu

                        - hrajeme si ve třídě, jdeme ven na terasu,

                        - odcházíme domů

16.00 hod. :     - učitelka odvádí děti do určené třídy s provozem do 16.30 hod.

16.30 hod. :     - MŠ se zamyká - ukončení provozu MŠ