2. část rekonstrukce budovy školy

22.10.2017 20:45

V červenci 2017 začala 2. etapa rekonstrukce budovy školy, a to rekonstrukcí fasády a oken v pravé a levé části přední části budovy v celkové hodnotě cca 1 700 000 Kč, které byly hrazeny Obcí Bohdalice-Pavlovice. Škola ze svých finančních prostředků přispěla na rekonstrukci oken částkou 278 961 Kč. 

3. etapa rekonstrukce je plánovaná na červenec 2018, a to konkrétně rekonstrukce pravého boku budovy s balkónem. 

Velké poděkování náleží panu starostovi Vlastimilu Rožnovskému a zastupitelům obce Bohdalice-Pavlovice.

 Mgr. Bc. Karin Šulcová

Fotogalerie: 2. část rekonstrukce budovy školy