Advent v ZŠ Bohdalice

21.12.2012 13:03

Žáci a učitelé ZŠ Bohdalice se rozhodli zkrátit si čekání na Vánoce adventním
odpolednem zpestřeným jarmarkem a programem žáků. Vydařená akce se
uskutečnila 13. 12. 2012. Rodiče a přátelé školy si mohli zpříjemnit odpoledne nejen
nákupem dárečků a vánočních dekorací vyrobených jejich ratolestmi, ale i poslechem
hudebních vystoupení - vánočních koled a hry na flétny a housle, lidových pranostik
a básniček v podání všech ročníků. Zároveň se dozvěděli, jak se slaví Vánoce
v jiných zemích, např. v Anglii, Řecku a Itálii.

Příští rok jste všichni srdečně zváni!

Krásné a pohodové vánoční svátky přejí učitelé a žáci ZŠ Bohdalice.

Fotogalerie: Advent v ZŠ Bohdalice