Beseda nejen o šikaně

29.05.2016 22:00

V pátek 27. května naši školu navštívil Mgr. Boris Písařík, který pro žáky 4. - 9. třídy připravil besedu o mnoha aktuálních problémech. Diskutovali jsme na téma šikana, agresivní chování (a jak se mu bránit), ale dotkli jsme se i problematiky závislostí. Ve druhé polovině besedy nás pan Písařík pomocí prezenatce seznámil s prostředním věznice, kde působí jako speciální pedagog. Vysvětlil a ozřejmil nám pojmy jako výkon trestu, vazba, krádež, loupež a popsal nám, jak vypadá běžný den ve věznici. 

Beseda byla pro všechny zúčastněné velice přínosná. 

Jakub Vaštík 

Fotogalerie: Beseda nejen o šikaně