Carské slavnosti v Bohdalicích

06.10.2011 20:36

 

Carské slavnosti,

aneb zažít a zapamatovat si

 

            Můžeme říci, že je to jedinečná kulturní akce, kterou žáci naší školy mohou o to intenzivněji prožívat, že se přímo týká specifika naší budovy školy - bývalého šlechtického zámku.

            Slavnosti, zvané Carské, jsou rekonstrukcí doložené historické události, která se stala v Bohdalicích před více jak 200 lety. Tehdy, v době Napoleonských válek, přenocoval ruský car Alexander I. na zámku v Bohdalicích. Stalo se to 29. listopadu 1805, několik dnů před slavnou bitvou Tří císařů (též u Slavkova – Austerlitz). Car se tehdy přesouval z Vyškova, i se spojeneckou armádou. Dalším, neméně významným hostem vesnice Bohdalice byl císař František II. (později jako rakouský císař František I.) Armáda obou spojenců se pak rozkládala napříč okolními vesnicemi a způsobovala nemalé škody místnímu obyvatelstvu i panství.

            Tehdy zámek a panství Bohdalice (Bohdalice, Manerov, Pavlovice, Kučerov) patřili rodu Mannerů. Shodou okolností bratr majitele panství, rytíř Wolfgang Manner byl pověřen správou zásobování spojeneckých vojsk při jejich pobytu na Moravě a ve Slezsku.

            Celá akce je pojatá jak naučně tak zážitkově. Děti naší školy skutečně slavnosti „zažívají na vlastní kůži“. Několik týdnů před samotnou události výtvarně tvoří na zadané téma. Mimo to v rámci Regionálního kroužku připravují program odpovídající oné historické události. Připravují se kostýmy, vyrábí se dekorace, vymýšlí se scény „oživených událostí“….. V pátek pak své výsledky prezentují na veřejném vystoupení v malebné aule školy – bývalém Rytířském sále.

            A pak, za odměnu po té spoustě odvedené práce nocují ve škole – zámku tak jako ruský car Alexander. Jednou za dva roky je také čeká noční prohlídka vojenského ležení, které se nachází po tři dny v areálu zámeckého parku……

 

Mgr.Dagmar Martinková
Fotografie z roku 2011

Fotografie z minulých let