Den dětí v první až třetí třídě

12.06.2016 21:39

Děti 1., 2. a 3. ročníku oslavily společně svůj Den dětí návštěvou hasičské zbrojnice v Bučovicích.

Velitel sboru dobrovolných hasičů v Bučovicích pan Kaňa nás uvítal spolu s ostatními hasiči u hasičské zbrojnice, kde již byl připravený zásahový vůz. Seznámil děti s prací hasičů, připomněli si také telefonní čísla tísňového volání, důležité vybavení hasičského vozu a zásady v případě nebezpečí i ošetření popálenin. Potom jsme se odebrali do klubovny, kde si vyhladovělí žáčci vytáhli své svačinky a promítaly se ukázky z některých zásahových akcí: hašení požárů v lese, vyprošťování při autonehodě aj. Následovala prohlídka oblečení a nezbytných pomůcek hasičů a děti si mohly vyzkoušet, jaké to je, když si na hlavu nasadí speciální helmu nebo dýchací přístroj na záda.

 

Děkujeme ještě jednou za možnost prohlédnout si techniku a zázemí bučovických hasičů. Děti získaly cenné zkušenosti a praktické rady při řešení krizových situací.

 

Exkurzi ještě ve škole doplníme kresbou hasičů a vytvoříme si malé modely hasičských vozů.

 

Leona Venerová

Fotogalerie: Den dětí v první až třetí třídě