Den naruby

03.04.2018 15:30

28. března. Tento den si žáci a učitelé vyměnili role. Žáci 2. stupně zavítali do tříd 1. stupně a vyučovali své oblíbené předměty. Připravili si pracovní listy, hry, prezentace aj.

Tímto způsobem jsme si připomněli narození „učitele národů“ Jana Amose Komenského a jeho školu hrou.

Děti v rolích učitelů zjistily, že není nic příjemného, když žáci vyrušují, jak je těžké rozvrhnout práci na celou hodiny a všechny zaujmout. Výměna se jim líbila a věříme, že se Den naruby stane na naší škole tradicí.

 

Fotogalerie: Den naruby