Den Země na naší škole

21.04.2012 19:03
V pátek dne 20.4.2012 proběhl na naší škole projektový den ke Dni Země, jehož účelem bylo naučit žáky odpovědnému vztahu vůči našemu životnímu prostředí a vytvářet u nich pozitivní zkušenosti z kontaktu s přírodou, se zvířaty a rostlinami.

Pedagogové pro žáky připravili osm stanovišť z různorodými aktivitami a činnostmi, na kterých se během dopoledne vystřídaly všechny děti ve věkově smíšených skupinách tak, aby si mohly vzájemně pomáhat.

Jednotlivé aktivity vedli jednak učitelé naší školy, jednak pozvaní odborníci. O včelách a jejich produktech nás informovali včelaři paní Flösslerová a pan Hanousek, životem hadů škrtičů nás zasvěceně provedl mladý herpetolog pan Flössler.

Na dalších stanovištích mohli žáci pozorovat výstavu domácích mazlíčků, seznámit se s anglickou terminologií známých rostlin a zvířat, vyrobit si papírový květináč a naučit se přesazovat domácí rostliny, zahrát si přírodovědnou hru na interaktivní tabuli, sledovat film o životě dravců a nakreslit obrázek ke Dni Země jako součást společné celoškolní koláže.

Závěr projektového dne korunovala péče žáků o zámecký park a okolí školy formou jarního úklidu a sbírání odpadků.

Den Země byl velmi zdařilou akcí, žáci si z něho odnesli spoustu zajímavých zážitků, dozvěděli se mnoho zajímavých informací, ve smíšených kolektivech si všichni vzájemně pomáhali, a co bylo vůbec nejpřínosnější, někteří překonali doslova sami sebe, když za pomoci herpetologa odbourali původní strach z hadů, a dokonce si hada pohladili.

 

Mgr. Jaroslava Marková,

učitelka přírodopisu

Fotogalerie: Den Země na naší škole