Den Země pro park

27.04.2015 16:51

Základní škola v Bohdalicích se rozhodla poslední dubnový čtvrtek věnovat péči o zámecký park, který obklopuje školu.  Nejprve se děti pokusily zahrát si na zahradní architekty. Zapojily veškerou fantazii a navrhovaly, jak by se jim park líbil upravený do budoucna, tak aby co nejvíce vyhovoval jejich potřebám. V těchto návrzích se objevila nejen nová hřiště, ale i koupaliště a fontány. Na základě inspirace ze starých dobových fotografií si přáli, aby opět park ožil palmami, záhony květin, altánky apod.

Po teorii následovala praxe, která se podobala jednak práci „starého zámeckého zahradníka“ tak i moderního přírodovědce. Žákyně a žáci naší školy okopávali cestičku smrkové aleje, zametali větvičky a listí, sbírali šišky. A také budovali domek pro ježky a pro broučky ve starém pařezu, hmyzí hotel pod velkým keřem, kousek od rybníčka vytvořili útočiště pro plazy, na místním potůčku kopali tůňku a meandr. Okolo školní zahrady a také kolem venkovní učebny děti založily živý plot. K práci nám svítilo sluníčko a prozpěvovali ptáčci.

Příjemným zpestřením bohulibé práce bylo také opékání špekáčků. V rámci úklidu parku byla nalezena nejen spousta papírů a petlahví, ale také loď potopená v rybníčku, která se stala zřejmě největším úlovkem dnešního vydařeného dne.

Dagmar Martinková, Jaroslava Marková

Fotogalerie: Den Země pro park