Dětské dopravní hřiště

13.09.2011 20:06

 

Dne 27.9.2011 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili výuky na Dětském dopravním hřišti ve Vyškově. Zatímco pro páťáky to byla už třetí návštěva DDH, čtvrťáci si odbyli premiéru. V úvodní části se žáci v učebně seznámili se základy chování cyklistů a chodců v dopravním provozu, ukázali si, jak má být správně vybavené kolo a jaké bezpečnostní prvky musí mít cyklista. Seznámili se s dopravními značkami a některými situacemi, se kterými se běžně mohou v provozu setkat.
Protože nám přálo počasí a krásně svítilo sluníčko, mohla se druhá, praktická část realizovat venku. Každý žák si půjčil kolo, nasadil bezpečnostní helmu a pak už podle pokynů paní učitelky z Domu dětí trénoval získané vědomosti v praxi. Ukázalo se, že žáci jsou šikovní v ovládání kola, ale s dopravními značkami a značením na silnici příliš kamarádi nejsou.
Na závěr proběhla krátká soutěž o nejzdatnějšího cyklistu, kterou vyhrál Jiří Karabina, který porazil i zkušené páťáky.
Další lekce proběhne na jaře, kdy se žáci pokusí získat průkaz cyklisty.
 

Mgr. Jana Žďárská
 

Fotogalerie: Dětské dopravní hřiště