Dětské dopravní hřiště

21.09.2015 13:48

V úterý 8. září 2015 se žáci 4. a 5. ročníku, jako již tradičně, zúčastnili výuky na Dětském dopravním hřišti ve Vyškově. 

Celé dopoledne bylo rozděleno do dvou bloků. V první části žáci absolvovali teoretickou průpravu. Vysvětlili si význam dopravních značek, jejich druhy a umístění, ukázali si příklady na několika křižovatkách. Dopodrobna pak probrali správnou výbavu jízdního kola a ukázali si všechny úkony potřebné pro rozjíždění, předjíždění a objíždění v praxi.

 

Po svačině se pak žáci rozdělili do dvojic a pokusili se nabyté znalosti předvést v praxi. Nejdříve si správně seřídili cyklistické přilby, což se ukázalo jako velký oříšek. Snad jen dva žáci je měli seřízené a nasazené správně! Někteří žáci si výuku spletli se závody, takže bylo potřeba stále vysvětlovat důsledky jejich nekázně, nakonec si ale i nejzdatnější závodníci uvědomili nebezpečné důsledky svého chování a tak celé dopoledne proběhlo zdárně a ke spokojenosti všech zúčastněných. Teď už jen zbývá nezapomenout všechny nové znalosti a 31. 5. 2016, kdy pojedeme opět na dopravní hřiště, je u zkoušek zdárně zúročit.

 

Fotogalerie: Dětské dopravní hřiště