Carské slavnosti

01.12.2013 22:29

Oficiální program Carských slavností 2013 začal v pátek navečer školním programem od 17. hodin. v aule, nebo také historickém rytířském sále. Tentokrát se poprvé v programu objevily i děti z mateřské školky, které v hanáckých krojích přednesli pásmo lidových říkanek a písniček jak jinak než v hanáckém nářečí. Celý večer byl na téma „Jak bylo asi našim předkům před 200 lety“. Další učinkující, děti zejména z druhého stupně ZŠ přednesly  básně a říkanky o dobovém vesnickém jídle, jménech, zvycích, trnkách, dětské hádanky a společně si pak zazpívaly „Mozekanti co děláte“.

Vrcholem programu byla „návštěva význačný historických osobností“ z roku 1805, které zdejší vesnici pravděpodobně před 200 lety navštívily. Toho se ujali chlapci z 8. a 9.ročníku a představili se jako car Alexandr I., císař František I., generál Kutuzov (ten pak nocoval v Pavlovicích) a místní majitel panství rytíř Jan Manner. Děti měly i mimořádnou příležitost položit otázku těmto vzácným hostům. Součástí programu bylo vyhlášení vítězů výtvarné soutěže a slavnostní pasování na dvorní malíře šlechtické rodiny Mannerů samotným carem Alexandrem. Program doplnila přehlídka slohových prací na téma co víme o životě našich předků.

Poté čekalo děti nocování na zámku, které bylo zpestřeno návštěvou nočního dobového vojenského ležení, rozsvícení svíček u hrobky Mannerů a půlnoční pidi přednáškou o ruských kozácích i s ukázkou dobových zbraní.

D.Martinková

 

Fotogalerie: Z carských slavností