Oslavy výročí 70 let od založení Základní školy na zámku v Bohdalicích

14.10.2015 21:12

   V pátek dne 2. října 2015 se na ZŠ v Bohdalicích konaly oslavy výročí 70 let od založení školy na zámku.

   Naše škola je umístěna v historické budově bývalého šlechtického zámku s přilehlým zámeckým parkem. Zámek byl vystavěn jako sídlo olomouckých jezuitů v barokním slohu na počátku 18. st. Na konci 18. st. ho koupil rytíř Raimund Manner. V době Napoleonských válek, před slavnou bitvou Tří císařů, na zámku přenocoval ruský car Alexander I. Ve  30. letech 20. st. zámek Mannerové prodali cukrovarníku Skuteckému. Po válce v roce 1945 dochází ke konfiskaci budovy. Od té doby je jejím vlastníkem obec Bohdalice a slouží jako škola.

   Základní škola na zámku byla před 70 léty slavnostně otevřena a vysvěcena farářem Františkem Gebauerem dne 30. září 1945. Nejdříve zde sídlila škola měšťanská, obecná a mateřská, později základní devítiletá škola a nyní škola základní.

   K příležitosti tohoto významného výročí pedagogové se svými žáky připravili zajímavý program pro bývalé zaměstnance, absolventy a hosty školy.

Návštěvníci si mohli prohlédnout všechny prostory budovy, podívat se, co vše se za uplynulá léta změnilo a zmodernizovalo. Rovněž nahlédli do výuky, ve které učitelé předvedli moderní způsob vzdělávání založený na individuálním přístupu k žákům.

   Poté řada hostů zavítala do zámecké kavárny, kde využila příjemné posezení u kávy či čaje spojené s prohlídkou fotografií od nejstarších dob do současnosti. Bývalí zaměstnanci školy – bývalí ředitelé a učitelé, zase poseděli v zámeckém salónku a při prezentaci ze starých kronik zavzpomínali na krásná léta prožitá v této budově. Děti se svými rodiči pak navštívili zámecký jarmark a nakoupili si dárky a upomínkové předměty.

   Zlatým hřebem odpoledne byl slavnostní program v aule školy, který představoval průřez zajímavou historií školy. Mj. zazněly ruské, německé a anglické básně a písničky a na závěr nechyběla Hanácká beseda v podání nejmenších krojovaných žáčků. Vystoupení dětí sklidilo velký úspěch, o čemž svědčí i slzy dojetí některých rodičů a prarodičů.

   Vedení školy velmi děkuje všem hostům oslav za velmi milou návštěvu a za příjemně strávené odpoledne !!!

Fotogalerie: Fotografie z oslav výročí školy

Fotogalerie: Ukázkové hodiny

Fotogalerie: Projekt Škola základ života

Fotogalerie: Přípravy