Informace k chystanému otevírání školy

05.05.2020 12:42

Vážení rodiče, opět Vám děkuji za polupráci během poněkud netradičního období. 

Mnozí se již ptáte, jak to bude s otevíráním školy a školky. Informace jsem do včerejška čerpal pouze z médií, stejně jako vy. Včera jsem obdržel informace z MŠMT ohledně obnovení provozu ZŠ a MŠ. 

S materiálem nyní pracujeme, přesto je už nyní pár věcí zřejmých, rád bych Vás o nich informoval. 

Mateřskou školu po projednání se zřizovatelem znovu otevřeme od 25. května. Paní učitelky budou v tomto týdnu telefonicky zjišťovat zájem. Další podrobnosti zveřejníme v blízké době. 

ZŠ - 1. stupeň 

Žáci 1. stupně budou moci školu opět navštěvovat od 25. května. Bude nastaven změněný režim dle pokynů z MŠMT. Účast bude dobrovolná. Paní učitelky budou v tomto týdnu telefonicky zjišťovat zájem. 

ZŠ - 2. stupeň - 6. - 8. třída 

Nemám zatím oficiální organizaci od jakého data a jakou formou bude obnoven provoz. 

ZŠ - 2. stupeň - 9. třída 

Možnost konzultací žáků 9. ročníků od pondělí 11. května. V současnosti připravujeme organizaci, dnes jsme telefonicky zjišťovali zájem. Další podrobnosti zveřejníme ve středu. 

ŠJ

Školní jídelna bude v provozu od 25. května pro děti v MŠ, ZŠ i pro cizí strávníky. Cizí strávníci budou moci jídlo odebírat pouze do jídlonosičů a bez vstupu do školy.  

Jakub Vaštík