Jazykově-vzdělávací pobyt žáků 2. stupně ve Velké Británii

25.10.2015 10:42

Naše základní škola získala dotaci z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, č. OP: CZ.1.07, č. výzvy: 56, název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání, název projektu: Zlepšení čtenářských a jazykových kompetencí v celkové hodnotě:  251 942,00 Kč.

Součástí tohoto projektu byl zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky, jehož cílem bylo zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Termín zájezdu: 10. 10. – 17. 10. 2015

Vedoucí zájezdu: Mgr. Petra Hanáková

Pedagogický dohled: Mgr. Bc. Karin Šulcová

 

1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE

Vyjeli jsme v sobotu 10. října v 11 hodin dopoledne od naší základní školy autokarem cestovní kanceláře ProTravel. Jeli jsme přes Německo, během noci jsme pokračovali v cestě Belgií a Francií do francouzského přístavu Calais.

 

2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, CITY

Brzy ráno jsme pluli trajektem do Velké Británie do anglického přístavu Dover.

Potom jsme přejeli do Londýna a prošli jsme se parkem ve čtvrti Greenwich, kde je známá královská observatoř a kudy prochází nultý poledník.

Dále jsme jeli lodí po řece Temži k mostu Tower Bridge, který se právě otvíral, protože pod ním plula velká loď. Také jsme se po mostě prošli a prohlédli si Londýn a řeku Temži.

Prošli jsme se kolem hradu The Tower, prohlédli jsme si korunovační klenoty, zbrojnici, popraviště a další zajímavosti.

Potom následovala procházka finančním centrem Londýna - The City, např. Bank of England, Royal Exchange, Stock Exchange ad.

Prošli jsme se kolem monumentální katedrály St. Paul's Cathedral. Přešli jsme Temži po lávce Milénia a po nábřeží Temže s krásnými výhledy na moderní stavby v The City.

Večer jsme odjeli do Brightonu na ubytování do anglických rodin. Seznámili jsme se, ubytovali a měli jsme zdravou večeři.

 

3. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, BEACHY HEAD, PEVENSEY CASTLE

Po snídani měli žáci výuku v kongresovém centru krásného georgiánského hotelu Chatsworth ve Worthingu.

Odpoledne jsme jeli na výlet, procházeli jsme se po křídových útesech Beachy Head a po pláži v Birling Gap.

Potom jsme navštívili hrad Pevensey Castle, kde je dochováno římské opevnění i zbytky normanského hradu.

 

4. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, BATTLE ABBEY, BODIAM CASTLE

Po snídani měli žáci opět výuku, a to i praktickou – na blízké oblázkové pláži.

Odpoledne jsme navštívili místa, kde v r. 1066 zvítězil normanský vévoda Vilém Dobyvatel nad anglickým vojskem - Battle Abbey. Prohlédli jsme si opatství a prošli se po bitevním poli.

Navštívili jsme ruiny romantického vodního hradu Bodiam Castle, postaveného během stoleté války jako obrana proti možné francouzské invazi.

 

5. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, PORTSMOUTH

Po snídani měli žáci poslední výuku a dostali osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu.

Odpoledne jsme jeli na výlet do přístavu Portsmouth. Pluli jsme vyhlídkovou lodí po historickém doku. Prohlédli jsme si vlajkovou loď admirála Nelsona HMS Victory a zajímavé muzeum Royal Naval Museum. Potom jsme měli čas na nákup suvenýrů.

 

6. DEN: SALISBURY, STONEHENGE, BRIGHTON

Po snídani jsme odjeli do Salisbury, historického města s krásnou gotickou katedrálou. Prohlédli jsme si katedrálu, kde je mj. vystaven originál Velké listiny svobod (Magna Charta - 1215).

Potom jsme jeli ke Stonehenge, nejznámějšímu megalitickému monumentu Evropy, jehož stáří je více než 5 OOO let. Odpoledne jsme se vrátili do Brightonu, prošli se městem, měli jsme volný čas na pěkné oblázkové pláži.

 

7. DEN: LONDÝN - WESTMINSTER

Po snídani jsme se rozloučili s našimi rodinami a odjeli autokarem do centra Londýna. Navštívili jsme slavné muzeum voskových figurín Madame Tussauds. Potom jsme jeli metrem do centra a procházeli místy, která se nejvíce zapsala do historie města: Hauses of Parliment, Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho aj.

Odpoledne jsme byli na London Eye, obřím kole, které bylo postavené v roce 2000 k jubileu milénia - kabina se dostala až do výše 131 m.

Opět jsme měli čas na nákup suvenýrů a v podvečer jsme odjeli na trajekt do přístavu Dover. Nočním trajektem jsme dopluli do francouzského přístavu Calais.

 

8. DEN: NÁVRAT DO ČR

Do České republiky jsme se vraceli opět přes Francii, Belgii a Německo s potřebnými zastávkami. Do Bohdalic jsme přijeli o půlnoci, kde na nás už čekali nedočkaví rodiče.

 

Celý zájezd se nám všem velmi líbil a budeme na něho ještě dlouho vzpomínat :-)

 

Fotogalerie: Jazykově-vzdělávací pobyt žáků 2. stupně ve Velké Británii