Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce v základní škole od šk. roku 2017/2018

27.03.2017 19:28

Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce v základní škole od šk. roku 2017/2018 si můžete prohlédnout zde: 

Směrnice-Kritéria-2017.pdf