Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro šk. rok 2016/2017