MATEŘSKÁ ŠKOLKA MÁ NOVOU UČEBNU V PŘÍRODĚ

01.11.2014 15:01

ZŠ a MŠ Bohdalice získala dotaci z Programu rozvoje venkova SZIF ve výši takřka 180 000 Kč na instalaci zastiňovacích prvků - výsuvných markýz - souběžně s nuceným větráním prostřednictvím vzduchotechniky v horním pavilonu mateřské školy. Díky zastínění prostor herny a jídelny, do kterých v letních měsících takřka po celou dobu provozu svítí slunce, už nebude docházet k tak markantnímu navýšení teploty uvnitř jednotlivých místností.

Přidanou hodnotou projektu je vytvoření "učebny v přírodě pod markýzami“ vybavené dětskými zahradními stolky a lavičkami. Na budování této "učebny" se podíleli i žáci ZŠ v Bohdalicích pod vedením paní učitelky Markové. Upravili dosud nevyužívanou a zarostlou plochu na cvičný záhonek, na kterém budou děti MŠ plnit úkoly z oblasti environmentální výchovy a vzdělávání, budou se učit upravovat záhonek a starat se o různé druhy bylinek.

Nová učebna byla slavnostně otevřena výchovně-vzdělávacím programem pro děti a rodiče „Umíme se starat o zvířátka“. Představitelé Českého svazu chovatelů, základní organizace v Bohdalicích, připravili pro děti velmi pěknou výstavu zvířátek. Děti si mohly zvířátka nejen pohladit a pochovat, ale také se o nich dozvěděly mnoho zajímavého. Potom se děti usadily do nových laviček a soutěžily v kreslení domácích zvířátek. Slavnostní odpoledne se všem přítomným velmi líbilo.

Karin Šulcová

 

Fotografie můžete vidět na webu 

ms-bohdalice.rajce.idnes.cz/Akce_s_chovateli_-_otevreni_ucebny_v_prirode_9.10.2014/