Navštívil nás Podzimníček

18.11.2019 15:53

   Děti z naší školky nedávno obdržely nečekaný dopis od skřítka Podzimníčka, který byl plný úkolů. K dopisu také byla připojena prosba, zda-li děti pomůžou Podzimníčkovi starat se přes zimu o zvířátka. Protože děti zadané úkoly splnily na jedničku a některé také nezapomněly na zvířátka a donesly jim kaštany, oříšky a semínka, rozhodl se Podzimníček dětem poděkovat a ve školce je navštívit.  Děti mezi sebou  Podzimníčka rády přivítaly, zazpívaly mu písničku o lese a ukázaly splněné úkoly. S Podzimníčkem si také povídaly o tom, jak se příroda chystá k zimnímu spánku a proč je důležité myslet v zimě na zvířátka.