Nová a moderní 1. třída

10.10.2016 18:51

Díky velkorysému sponzorskému finančnímu daru jsme mohli nově vybudovat moderní 1. třídu v prostorách bývalé školní družiny. Je to jedna z nejkrásnějších tříd školy s kouzelným výhledem do zámeckého parku. 

Ve třídě jsme nejprve vyměnili okna a venkovní dveře tak, abychom zachovali historickou podobu. Stávající okna a dveře už byly nevyhovující. Nově jsme vybudovali umyvadlový koutek, koupili krásný a účelný nábytek, novou tabuli, nástěnky a vytvořili jsme pro děti relaxační koutek.

Děti a jejich rodiče jsou z nové krásné třídy nadšeni. Každý nově příchozí ji velmi obdivuje.

Nevím, zda je to tou novou krásnou třídou, ale všichni prvňáčci dnes a denně velmi překvapují svými pokroky v učení, chodí do své třídy velmi rádi a učení je baví!! Mnohdy dokonce ani nechtějí jít ze školy domů … :-)

Dovolte mi, abych velmi poděkovala za velkorysý finanční dar sponzorovi, který nechce být veřejně zmiňován.

Velmi si Vaší pomoci našim dětem a naší škole vážíme!!! DĚKUJEME!!!

Karin Šulcová, ředitelka školy

Fotogalerie: Nová a moderní 1. třída