Ocenění žáka Základní školy v Bohdalicích Úřadem vysokého komisaře OSN

24.06.2017 09:30

Úřad vysokého komisaře OSN v České republice u příležitosti Světového dne uprchlíků ocenil 11 žáků z celé ČR, a to z řad držitelů mezinárodní ochrany a žadatelů o ni, kteří dosáhli v tomto školním roce vynikajících studijních výsledků.

Oslava se konala dne 20. června 2017 ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT pod záštitou ministryně školství Kateřiny Valachové a po oficiální části následovala plavba lodí po Vltavě.

Mezi oceněnými žáky z Iráku, Sýrie, Ukrajiny a Ázerbajdžánu byl i žák Základní školy v Bohdalicích Luther Thawng Tha Uk Siakhel, žák 9. ročníku, který pochází z Myanmarského svazu.

 

Šestičlenná rodina Siakhelova musela uprchnout ze své rodné země, ve které v té době vládl vojenský režim, který bezohledně porušoval lidská práva obyvatel.

 

Svůj druhý domov našla právě v České republice v Bohdalicích. I když pro ně bylo od počátku vše nové a jiné, přesto se všichni velmi dobře adaptovali. Rodiče si našli práci a děti začaly od září 2009 navštěvovat ZŠ v Bohdalicích. S pomocí učitelů, asistentky pedagoga a kamarádů se za necelý rok naučili psát, číst a komunikovat v českém jazyce, a to nejen v jeho spisovné formě, ale díky množství přátel a volnočasovým aktivitám i v jeho hovorové podobě.

A co je zvlášť zajímavé, všechny čtyři děti patřily ve svém ročníku k premiantům, což je nesmírný úspěch, který je na jedné straně dán jejich obrovskou snahou, pílí, zodpovědností a důsledností, na druhé straně pak nadstandardně individuálním přístupem ke každému z nich ze strany učitelů, který je možný jen v méně početném žákovském kolektivu.

 

Díky svým výborným výsledkům byly všechny čtyři děti už v roce 2010 nominovány Úřadem vysokého komisaře OSN na ocenění za vynikající studijní výsledky a v červnu 2011 měly možnost účastnit se výukového programu v lyceu OPEN GATE (Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION) v Babicích u Prahy.

 

Studium všech čtyř dětí považuje ředitelka školy Karin Šulcová za velmi úspěšné. Starší děvčata byla již po třech školních letech na ZŠ přijata na Obchodní akademii ve Vyškově, starší chlapec na střední školu stavební v Brně a nejmladší Luther na gymnázium ve Vyškově.

 

Luther, držitel již druhého ocenění, by chtěl po absolvování Gymnázia ve Vyškově pokračovat ve studiu buď na fakultě strojního inženýrství, anebo na právnické. Jednou se chce vrátit do své rodné země a chce jí být díky svému vzdělání co nejvíce prospěšný.

 

A jak je možné dosáhnout za tak krátkou dobu pobytu dětí v ČR takových úspěchů?

Dle motivačního názvu ŠVP je bohdalická škola „Školou spokojených dětí“, školou uplatňující myšlenky inkluzivního – společného - vzdělávání, školou, která se přizpůsobuje potřebám dítěte a přenáší odpovědnost za vytváření vhodných podmínek pro inkluzi ze specializovaných profesí především na pedagogické pracovníky, a to vše již od roku 2009, tedy dávno před tím, než měly školy zákonnou garanci podpory dětí s různými specifickými potřebami.

 

Mgr. Bc. Karin Šulcová, ředitelka školy

Fotogalerie: Ocenění žáka Základní školy v Bohdalicích Úřadem vysokého komisaře OSN