ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

28.02.2013 14:28

Upozornění – odhlašování obědů
Vážení rodiče, žádáme vás, abyste dodržovali pokyny týkající se odhlašování obědů.
Rodiče jsou povinni odhlásit dítěti oběd nejlépe den předem do 13 hod., případně týž den, na který dítě omlouvají, od 6.30 do 7 hod u p. Šebestové.  Vždy přesně oznamte na které dny (resp. od kdy do kdy) chcete obědy odhlásit, při prodloužení nepřítomnosti dítěte musíte obědy opět na další dny odhlásit.

1. den nemoci si můžete neodhlášený oběd vyzvednout v mateřské škole, další dny vám neodhlášené obědy propadají a budou účtovány za plnou sumu tj. 46 Kč/oběd.


Absenci dítěte je potřeba vždy oznámit i v mateřské škole (osobně, telefonicky nebo SMS zprávou). Dlouhodobou absenci dítěte (1 měsíc a více) je potřeba provádět písemně.
Kontakty: p. Šebestová  517 358 210, 602 303 116
         Mateřská škola  517 358 251, vedoucí učitelka 602 235 142
Dodržováním těchto pokynů přispějete ke zlepšení vzájemné spolupráce.