Pohádky Josefa Čapka

17.02.2012 21:17

Ve čtvrtek 16.2. 2012 zhlédli ve Vyškově v Besedním domě žáci 1. - 5. roč. tři minimuzikály na motivy pohádek Josefa Čapka:

            Jak si pejsek roztrhl kaťata
            O pyšné noční košilce
            Jak vařili dort.

Děti si společně zazpívaly veselé písničky, některé i ozdobily "chudou noční košilku" a hlavně se dobře pobavily při poslechu známých pohádek Josefa Čapka.

 

Mgr. Leona Venerová

třídní učitelka 1. ročníku