Přespolní běh

29.09.2018 16:14

Ve čtvrtek 20.9.2018 se konal v parku základní školy v Bohdalicích přespolní běh

Na tuto velkolepou událost byly pozvány i děti ze třídy Kočičky

Celý týden se na přespolní běh těšily a ve čtvrtek dokonce nemluvily o ničem jiném.
S malou nervozitou, ale při krásném počasí, jsme vstupovaly do parku školy. 

Při přípravě na běh však nervozita naprosto opadla.                                   Sláva vítězům, čest poraženým. :)

Naše děti obsadily hned několik příček:

Děvčata:                                      Chlapci:

2. místo - Karolínka                       2. místo - Kubíček
3. místo - Anička                           3. místo - Davídek D.
5. místo - Elizabethka                    4. místo - Tomášek
6. místo - Nellinka                         5. místo - Davídek Š.
7. místo - Adrianka                        6. místo - Hai
                                                   7. místo - Ondrášek

Ostatní příčky obsadily děti z MŠ Kučerov.