Preventivní programy na naší škole

21.01.2018 20:13

Příběhy pana Tydýta – jak pracovat s inkluzí ve třídě

Dne 19. ledna se naši prvňáčci a druháčci zapojili do preventivního projektu sdružení D a formou dramatické výchovy – hraním rolí se učili hovořit o svých pocitech a názorech. Průvodcem dětí v tomto projektu byla loutka pana Tydýta – která je symbolem jinakosti. Tydýt svoji jinakost zvládl a pomáhá dalším hračkám zvládat to, že jsou odlišné než většina ostatních hraček.

Práce s loutkou i dramatická výuka se dětem moc líbila a skutečně měla velmi dobrý preventivní dopad pro všechny zúčastněné.

 

Kryštofe, neblbni -  lekce o přátelství a vzájemné pomoci.

Ve stejný den se žáci čtvrtého ročníku zapojili do lekce na posilování kamarádských vztahů. Zúčastnili se programu Kryštofe, neblbni. Ten vznikl na motivy knihy Ivy Procházkové Kryštofe, neblbni a slez dolů! Pomáhá dětem mladšího školního věku konstruktivně řešit problémy a ukazuje, jaké komplikace přináší unáhlené jednání. Žáci vytvářeli živé obrazy a hráli skupinové role – výsledek byl nepopsatelný – dokázali bez ostychu vystupovat a pomáhat lektorkám – dramaterapeutkám zachránit Kryštofovi život. 

Fotogalerie: Preventivní programy na naší škole