Projekt Volyňští Češi kolem nás

16.10.2012 20:44

V rámci dějepisného projektu „Volyňští Češi kolem nás“ navštívily děti naší školy: 8. a 9. ročníku muzeum ve Vyškově, také hřbitov-vojenské hroby a posléze knihovnu K. Dvořáčka-oddělení regionální literatury. Na všech místech hledaly jakékoliv informace k projektu: jména, hroby, odkazy, dokumenty, fotografie, předměty nebo literaturu. V muzeu naše hledání navíc posílilo tvrzení paní historičky-magistry Kotulánové, že toto téma je skutečně pole neorané, čeká na zpracování a to se pro nás stalo opravdovou výzvou! Mimo jiné, zde jsme narazili na jména dvou volyňských Čechů, vojáků 1. čs. armádního sboru Václava a Josefa Kulicha, o nichž toho není mnoho známo, takže další výzva…. S popsanými pracovními listy se žáci vraceli do školy, přičemž je nyní čeká takřka detektivní práce: třídění informací, další hledání na internetu a v literatuře, kontaktování pamětníků, sběr fotografií a zaznamenávání vzpomínek.

Proč vlastně projekt na téma volyňských Čechů? Kdo vlastně volyňští Češi jsou? Je to v podstatě historický příběh dobrodružných Čechů z druhé poloviny  19. století, který se postupně prolíná obdobím vlády ruského cara Alexandra II. a našeho císaře Františka Josefa, pokračuje k Československým legiím a ke vzniku samostatného Československa a dále volně plyne událostmi druhé světové války, naráží na téma holocaustu, kolektivizace zemědělství, komunistické perzekuce…. Dokazuje existenci národní hrdosti, všestrannost Čechů a jejich prosazení mimo hranice své vlasti, odvahu jednotlivce i skupin, poukazuje na mravní sílu a další pojmy, které se už dnes ve společnosti mnoho neobjevují….Je to pohádka, nebo to jsou skutečné dějiny? Ve svém důsledku projekt seznamuje žáky  jak s dějinami obecnými, českými, ale i regionálními, neboť v našem regionu jsou volyňští Češi mezi námi…jen je najít a ptát se…

 Jste zvědavi? Přijďte se podívat na závěrečnou prezentaci a výstavu projektu a to 23. listopadu v rámci Carských slavností.

Učitelka dějepisu Dagmar Martinková

Fotogalerie: Projekt Volyňští Češi kolem nás