Prvňáčci pokřtili Slabikář

20.11.2017 22:55

Prvňáčci mají za sebou své 1. čtvrtletí ve škole, naučili se číst první písmenka a skládat první slabiky, probrali svoji první učebnici – Živou abecedu. A nastal okamžik, na který se moc těšili, uspořádali si Slavnost Slabikářů.

Třídní maskoti a kamarádi dětí – Krtek, Zajíc, Myška a Ježek Slabikář slavnostně pokřtili a popřáli žáčkům, aby se jim z něj dobře učila všechna další písmenka, aby se jim z něj dobře četlo, aby v něm nosili domů co nejvíc jedniček. Slabikáři naopak popřáli šikovné čtenáře, které je budou udržovat v čistotě a pořádku jako ostatně všechny knížky a učebnice.

Na to si prvňáčci připili dobře vychlazenými Rychlými špunty a nedočkavě se pustili do prohlížení Slabikářů, které jim na závěr paní učitelka rozdala.

Tak hodně zdaru prvňáci!

Mgr. M. Čepánová 

Fotogalerie: Prvňáčci pokřtili Slabikář