Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dětí k základnímu vzdělávání

21.01.2014 17:39

V Bohdalicích dne 22.1.2014                                                                      Čj: ZSBoh/56/2014

 

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodla ředitelka školy ve správním řízení.

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012, je rozhodnutí o přijetí oznámeno novým způsobem:

-          zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole:

vedle hlavního vchodu do budovy školy

-          a na webových stránkách školy:

www.zsamsbohdalice.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění byl stanoven na den:

22.1.2014

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 

 

 

                                                                                   Mgr. Bc. Karin Šulcová, ředitelka školy

 

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012, § 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

 

 

SEZNAM  DĚTÍ, KTERÉ BYLY PŘIJATY k ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

NA ZŠ v BOHDALICÍCH

 

 

1.

ZSBoh/36/2014

2.

ZSBoh/37/2014

3.

ZSBoh/38/2014

4.

ZSBoh/39/2014

5.

ZSBoh/40/2014

6.

ZSBoh/41/2014

7.

ZSBoh/42/2014

8.

ZSBoh/44/2014

9.

ZSBoh/45/2014

10.

ZSBoh/46/2014

11.

ZSBoh/51/2014

12.

ZSBoh/54/2014

 

PŘERUŠENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

 

1.

ZSBoh/43/2014

 

 

 

V Bohdalicích dne 22.1.2014                                      Mgr. Bc. Karin Šulcová, ředitelka školy