Škola dobrých vztahů

25.05.2022 11:45

Jednou z priorit naší školy je rozvoj bezpečného a přátelského klimatu ve škole, podpora spolupracujících třídních kolektivů a minimalizace projevů rizikového chování.

Zapojili jsme se do projektu UP Olomouc a Sdružení D z Olomouce. Projekt je zaměřen jak na pedagogy a zvyšování jejich kompetencí v oblasti podpory pozitivních vztahů mezi dětmi a kompetencí v oblasti prevence rizikového chování, tak na žáky a jejich vztahové, postojové a sociální dovednosti. Pozitivní a bezpečné klima má vliv nejen na chování, ale i na motivaci k výkonu a studijní výsledky. 

Fotogalerie: Škola dobrých vztahů