Soutěž v přespolním běhu

13.10.2012 15:45

Jedním z globálních problémů především ekonomicky rozvinutých států je nadváha jejich obyvatel. Lékaři stále častěji upozorňují, že tento problém se netýká jen dospělých, ale stále více vykazují nadbytečné kilogramy i děti a dospívající. Důvody jsou známy. Styl života dnešních dětí se výrazně liší od doby před 50, 40 či ještě před 25 lety. Chybí především sport, pohybové aktivity a činnosti.

Proto se také pedagogičtí pracovníci škol snaží vytvářet pro děti širokou nabídku volnočasových aktivit, mezi nimiž nechybí ani akce sportovního charakteru. Na ZŠ Bohdalice má již více než desetiletou tradici přespolní běh, který má každoročně dvě kola a probíhá v prostoru parku za školou. Nejlépe umístění v obou kolech se pak stávají přeborníky školy v přespolním běhu.

Také v letošním školním roce bylo v měsíci září uskutečněno 1.kolo soutěže v této sportovní disciplíně.Nejmenší-děti z naší mateřské školy a žáci 1. - 3. ročníku  základní školy soutěžili 24. září, jejich starší spolužáci pak začátkem měsíce října.

Závodů  se celkem zúčastnilo 76 chlapců a dívek. Vítězi nejmladší kategorie se stali Jiří Ševčík a Linda Menšíková, v 2. kategorii vyhráli Michal Vojtek a  Jarmila Menšíková, v 3. pak Martin Štěpánek a Lucie Kolářová. Mezi nejstaršími dominovali Jiří Vojtek a Markéta Ferencová. Uznání však patří určitě všem, kteří doběhli do cíle a udělali tak něco prospěšného pro své zdraví.

Poděkovat je třeba také všem pracovníkům školy, kteří se na průběhu soutěží podíleli. Organizátoři věří, že účast  v jarním - 2. kole soutěže bude ještě vyšší.

 

V Bohdalicích dne 6. 10. 2012                             

Mgr. František Vybíral

                                                                                        hl. rozhodčí soutěže