Sportovní dopoledne

29.06.2017 12:45

Tradičně už více než 10 let pořádají učitelé, vychovatelky a as. pedagoga koncem června pro žáky 1. a 2. stupně školy závody ve 4 disciplínách lehké atletiky.

Žáci a žákyně soutěží v běhu na 60 m, v hodu kriketovým míčkem resp. starší v hodu granátem, ve skoku do dálky a také v tradičním přespolním běhu, jehož obtížnost pro jednotlivé kategorie je limitována věkem jeho účastníků. Soutěží se ve 3 kategoriích, zvlášť chlapci a dívky.

Letošní závod se uskutečnil ve dnech 26. a 27. června. V jednotlivých disciplínách závodilo 82 až 95 chlapců a dívek. Zatímco ti nejmladší závodili skoro všichni, u žáků 6. – 9. ročníku už takový „zájem“ nebyl. Mnozí z nich hledali různé důvody, proč se jednotlivých disciplín nezúčastnit, největší „nemocnost“ byla u vytrvalostního(přespolního) běhu.

Organizátoři závodu zvládli i za přispění žáků jednotlivé disciplíny velmi dobře, počasí bylo výborné, většina soutěžících bojovala ze všech sil, pouze celkový dojem byl trochu narušen lehkým zraněním jedné soutěžící.

Ti, kteří závod připravili, věří, že chlapci a dívky nezapomenou na pohyb, tělovýchovu a sport ani o prázdninách, neboť význam sportu a tělovýchovy je pro vývoj mladého člověka nepopiratelný.

Fotogalerie: Sportovní dopoledne