TŘÍKRÁLOVÁ NÁVŠTĚVA KOSTELA

08.01.2012 15:12

Na Tři krále se obě třídy vydaly na prohlídku místního kostela. Všem se nám moc líbil Betlém a černoušek, který kývá hlavou, kdykoliv mu někdo přispěje malý penízek.  Místní pan farář nám vyprávěl zajímavosti spojené s příchodem Tří králů k Betlému, a protože všichni jsme si sebou přinesli královské koruny, tak jsme jako Tři králové zazpívali již známou píseň "My Tři králové jdeme k vám". Byli jsme se podívat do sakristie, zazvonili jsme na zvonek a pan farář nám zamával z bývalé kazatelny. 

 

fotografie z návštěvy naleznete v sekci "fotografie"