Tříkrálová návštěva kostela

05.01.2018 13:22

Každým rokem před svátkem Tří králů navštěvujeme místní kostel. Ne jinak, tomu bylo i letos.
V pátek 5.1.2018 se děti ze třídy Kočičky a Myšičky vypravily do kostela v Bohdalicích. Před kostelem na nás již čekal místní pan kostelník p.Hladký. Mile nás uvítal a ukázal to, na co jsme se všichni nejvíce těšili- Ježíška v Betlémě. Viděli jsme také jeho maminku Panenku Marii a jeho tatínka Josefa. Pan kostelník nám také ukázal tři krále a celý kostel provoněl kadidlem. Společně jsme si s klávesami zazpívali známé i méně známé koledy. Pan kostelník nám ukázal i basu a nechal nás na ni zahrát. Poslechli jsme si zvuk varhan a zazpívali písničku Narodil se Kristus Pán.

Moc děkujeme panu Hladkému, který nám hrál při zpěvu koled, seznámil nás s Betlémem a ukázal nám hudební nástroje, které v našem kostele máme.