Úklid Bohdalic

01.05.2018 18:01

V pondělí 30. drubna proběhl již podruhé Úklid Bohdalic, který se koná k příležitosti Dne Země. Každá třída naší školy dostala svůj "rajón", pytle na odpadky úkol tento "rajón" odpadků zbavit. Velké množství naplněných pytlů svědčí o tom, že se žáci úkolu zhostili opravdu svědomitě. Po návratu všichni, od nejmenších až po nejstarších, nadšeně referovali o zajímavých úlovcích. 

Počasí nám přálo, akci jsme zakončili společným opékáním špekáčků. 

Bylo pro mě zajímavým zjištěním, že podle našich žáků odpadků oproti minulému roku ubylo. Jestli to tak půjde dále ... 

 

Jakub Vaštík 

Fotogalerie: Úklid Bohdalic