Umíme se správně chovat?

01.12.2012 13:22

Tak pod tímto heslem proběhla na ZŠ Bohdalice v pátek 16. listopadu akce pro žáky v rámci projektu zaměřeného na zlepšování vztahů mezi žáky nižších a vyšších ročníků, ale i chování dětí vůči dospělým.

Pro věkově smíšené skupiny složené z chlapců a dívek 4. -9. ročníku byl připraven program, ve kterém se střídaly hry a zaměstnání, při nichž účastníci akce prošli aktivitami, při nichž besedovali k pojmům komunikace, empatie, porozumění a spolupráce, hledali podstatu kamarádství.

Tříčlenné či čtyřčlenné skupiny nejprve spolupracovali na řešení uložených úkolů, poté  prezentovali prostřednictvím svých mluvčích výsledky své práce a o svých závěrech a řešeních diskutovali s členy ostatních skupin.

Pod vedením učitelů si děti ověřovaly, že pomáhat jiným lidem je nejen možné, ale i potřebné. Jen je třeba naučit se vnímat potřeby druhých a snažit se jim podle svých možností pomoci při řešení jejich problémů.

K vytváření pozitivních-přátelských vztahů mezi mladšími a staršími spolužáky přispěly určitě i sportovní soutěže a zápasy mezi „Červenými“, „Modrými“, a „Zelenými“ po skončení plánovaných zaměstnání.

Organizátoři věří, že účastníci akce nejen pochopili, ale budou se také v každodenní praxi snažit naplňovat závěrečné heslo akce: „ Chovej se vždy tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě.“

 

                                                           Mgr. František Vybíral

                                                                       školní metodik prevence

Fotogalerie: Umíme se správně chovat?