Umíme si pomáhat?

26.10.2011 18:18

Dne 25.října 2011 proběhla na naší škole akce v rámci projektu prevence rizikových jevů mezi dětmi a mládeží nazvaná „Umíme si pomáhat?“Akce byla zaměřena  na problematiku  komunikace mezi žáky, vzájemnou spolupráci a porozumění.

Žáci byli rozděleni do skupin, v níž pracovaly děti od první  až po devátý ročník. Děti tak lépe poznaly své spolužáky z jiných ročníků a tím se vytvářely pozitivní vztahy mezi staršími a mladšími žáky. Celý projekt byl prokládán různými hrami, které slouží k seznamování a poznávaní se navzájem. Už jen výroba vizitek, hledání názvu či loga skupiny byl úkol místy až dobrodružný.

V komunitních kruzích se žáci diskutovali o pojmech šikana, násilí, empatie, rasismus apod.V další hodině se  zaměřili na problematiku agresora a oběti. Ve skupinách žáci formulovali a vytvářeli myšlenky a názory na problematiku šikany a kyberšikany. Výsledky své práce pak prezentovali a této problematice diskutovali. Děti v těchto diskuzích měly rozpoznat podstatu šikany a kybešikany, jejich škodlivost a důsledky  a hledat různá řešení těchto situací.

V  následující hodině hledali  účastníci akce podstatu kamarádství, pracovali s pojmy tolerance, empatie, vzájemného respektování, porozumění atd. Ve skupinách si vysvětlovali, proč jsou kamarádi důležití a jak si mohou vzájemně pomáhat.

V závěrečné hodině projektu pak každá skupina pracovala na utvoření Petice proti násilí.Zahrnovala body zaměřené na vzájemné porozumění a spolupráci mezi dětmi, ale i body, které byly zaměřeny na problematiku boje proti šikaně ,ubližování slabším apod.

Žáci i učitelé si vyzkoušeli práci ve smíšených skupinách, v nichž se učili spolupracovat žáci různých ročníků, vzájemně se poznávat a tolerovat. Ti starší tím  snad najdou cestu k mladším, které budou chránit a respektovat. Mladší pak pochopí, že se na starší spolužáky mohou spolehnout.I to je  jeden z cílů tohoto projektu.

 

                                                              Mgr. František Vybíral

                                                                       školní metodik prevence

Fotogalerie: Umíme si pomáhat?