VÁNOČNÍ BESÍDKA 2011

04.01.2012 09:06

Ve středu 21.12.2011 proběhla ve třídě "Kočičky" tradiční Vánoční besídka obou tříd. Starší děti ze třídy "Kočičky" se nám předvedly jako Vánoční skřítci. Děti nám ukázaly sněhovou koulovačku, nakrmily hladového ptáčka, zazpívaly plno krásných písní s doprovodem klavíru a některé děti ve skupinkách přednesly i básně.  Mladší děti za třídy "Myšičky" nás seznámily s pásmem básní a písní s motivem Andělů. Děti si zahrály i hru "Andělská brána" a za doprovodu písně "Vánoční slon" nám ozdobily stromeček. Celá besídka byla zakončena zpěvem vánočních koled.

 

Děkujeme rodičům za spolupráci při výrobě kostýmů.