Vesmír a vše kolem něj

07.01.2011 18:52

Vzhledem k tomu, že téma Vesmír se objevuje v různých předmětech i ročnících, rozhodli jsme se, že žákům toto téma zprostředkujeme i v jiné, pro ně netradiční formě...                 

K ozvláštnění výuky fyziky, přírodopisu a zeměpisu jsme oslovili vedoucí Hvězdárny ve Vyškově, paní Mgr. Dobromilu Patákovou, zda by našim žákům nevytvořila vzdělávací přednášku "na míru"...    

Vedoucí Hvězdárny, paní Mgr. Dobromila Patáková byla velmi ochotná a pro naše žáky 5. - 9. ročníku připravila zajímavou přednášku, která žákům nejprve shrnula známé informace k této problematice a poté přidala nejrůznější zajímavosti spojené s promítáním v učebně informatiky prostřednictvím zpětného projektoru...

Přednáška se uskutečnila v úterý 6. prosince 2011 v době 1. a 2. vyučovací hodiny. V době 3. a 4. vyučovací hodině jsme na toto téma spolu se žáky 9. ročníku navázali... Během dvou vyučovacích hodin se snažili své mladší spolužáky, tj.žáky 5. a 8. ročníku, obohatit o nové informace prostřednictvím svých prezentací zaměřených ne téma "Planety ve vesmíru", které vytvářeli v rámci hodin přírodopisu s p. uč. Mgr. Jaroslavou Markovou.

 

Mgr. Martina Maršálová

 

Fotogalerie: Vesmír a vše kolem něj