Výuka první pomoci ve 4. 8. a 9. třídě

08.11.2015 11:27

6. listopadu zavítali do ZŠ Bohdalice pracovníci Českého červeného kříže z Brna, kteří seznamovali žáky 4., 8. a 9. ročníku se základy první pomoci. Nejprve žáky čekala teoretická výuka, ve které se dozvěděli jak správně ohlásit nehodu a s čím vším se mohou v životě potkat. Poté následovala praktická výuka v tělocvičně. Žáci si cvičili postup při dopravní nehodě, jak zastavit krvácení a správně ošetřit otevřenou zlomeninu, každý si také vyzkoušel masáž srdce a mezi sebou navzájem se zkoušeli uvést  do stabilizované polohy a přenášet raněného. 

Fotogalerie: Výuka první pomoci ve 4. 8. a 9. třídě