Žáci 9. ročníku na Úřadu práce

16.12.2013 20:43

V 8. a 9. ročníku se žáci rozhodují, kam na střední školu. Kromě diskusí s rodiči a pedagogy je velmi užitečná i exkurze na Úřadu práce, kde se žáci dozvědí nejen o svých studijních předpokladech (mají možnost vyzkoušet si testy) a dalších aspektech výběru svého budoucího povolání, ale i šancích na přijetí na konkrétní střední školu a uplatnění absolventů na trhu práce.

To vše se podařilo naplnit 12. prosince žákům 9. třídy, kde jim byly zajímavou formou podány všechny informace.

Žáci sami ohodnotili exkurzi jako velmi vydařenou a užitečnou pro jejich rozhodování o dalším studiu.

Mgr. Petra Hanáková