Zeměpisný projekt „Cesta kolem světa za dvě hodiny“

12.09.2011 11:57

Dne 12. září 2011 byl prezentován projekt „Cesta kolem světa za dvě hodiny“, kterého se účastnili všichni žáci druhého stupně základní školy. I když se to zdá nemožné, během dvou hodin všechny děti druhého stupně virtuálně procestovaly takřka celý svět, čemuž samozřejmě předcházela týdenní příprava v rámci výuky zeměpisu. Odborným asistentem a zajímavým účastníkem celé přípravy i závěrečné prezentace byl cestovatel (který mimochodem cestu kolem světa zvládl za 80dní!), australan, doktor Tomáš E. Müller.

Doktor Müller ve spolupráci s žáky 9. ročníku prezentoval svoji současnou domovskou zemi Austrálii, i když jeho kořeny tkví právě v Bohdalicích na Vyškovsku a co víc, v jeho žilách koluje šlechtická krev rodu Mannerů. Ostatní děti v rámci příprav hledaly informace a obrazový materiál o ostatních světadílech, při konečné prezentaci se pak o své poznatky podělily se spolužáky.

Nevšední zážitek v kombinaci vlastní práce a nezprostředkovaného vyprávění cestovatele (který se mimo jiné narodil v africké Keni, žil v Asii -v Iráně, také v Americe -v Kanadě a nyní v Austrálii) jistě přispěl k upevnění zeměpisných vědomostí žáků naší školy.

 

Mgr. Dagmar Martinková

učitelka Zeměpisu

Fotogalerie: Zeměpisný projekt „Cesta kolem světa za dvě hodiny“