Volba povolání

11.10.2012 19:16

 

V rámci předmětu Pracovní činnosti

mají žáci 8. a 9. ročníku naší školy

zařazenu Volbu povolání.

 

V rámci tohoto předmětu vytváříme žákům příležitosti k tomu, aby:

 • získali dovednosti spojené se sebepoznáváním 
 • se seznámili s procesem rozhodování
 • se naučili vytyčovat životní cíle a stanovovat prvky akčního plánování
 • zhodnotili své silné a slabé stránky
 • se seznámili s různými typy povolání
 • se naučili posoudit, zda splňují požadavky pro výkon vybraného povolání
 • zjistili podmínky pro další studium
 • aktivně vyhledávali  profesní informace
 • znali další možnosti v případě neúspěchu ve vybrané profesi
 • se seznámili s úředními postupy při založení živnosti
 • posílili svoji finanční gramotnost

 

Zvolené formy a metody:

 • žáci se již od sedmé třídy účastní besed s profesními odborníky
 • žáci zjišťují a vyhledávají informace o jednotlivých povoláních
 • žáci sledují současné trendy v oblasti kariéry a školství
 • žáci vyplňují pracovní listy sebepoznání a akčního plánování
 • žáci řeší případové studie
 • žáci píší samostatné práce na základě zjištěných informací
 • žáci jezdí na exkurze do vybraných podniků
 • žáci se účastní veletrhů vzdělávání
 • žáci konzultují svoji volbu povolání s odborníky na Úřadě práce ve Vyškově

 

Mgr. Jaroslava Marková