Aktuálně

Čtvrťáci vyjeli do divadla

27.11.2018 19:04
V pátek 23.11. si čtvrťáci vyjeli do divadla...a nejen tam...   Pátek je takový malý svátek, jak se říká, takže nám nabídka od pražské divadelní skupiny navštívit jejich představení zrovna v pátek, 23.11. přišla vhod. Ale přece se nevrátíme do školy, když už jsme se rozhodli zpříjemnit si...

Celoškolní projektový den – zdravý životní styl

25.11.2018 18:13
Nastal den D, učitelé si připravili pro své žáky aktivity a úkoly, které pro ně mohou být impulsem k zamyšlení nad současným životním stylem… A tak se zdravě vařilo, cvičilo, relaxovalo… Žáci z prvního stupně vyráběli například zdravé talíře, vyplňovali pracovní listy o lidských orgánech, tvořili...

Informace k mimořádné situaci

20.11.2018 17:26
Vážení rodiče,  rád bych Vás informoval o dnešní mimořádné situaci ve škole, abych předešel šíření zbytečné paniky.  V době odpoledního vyučování jsem dostal informaci o podivném zápachu (něco spáleného) a kouři v dolním patře, konkrétně ve druhé třídě.  Ve třídě nic viditelně...

Soustředění žáků 7. ročníku ve Fryštáku ve dnech 14. – 16. 11. 2018

19.11.2018 17:28
Kdo nezažije, ten nepochopí… Ve Fryštáku na nás čekala spousta aktivit, při kterých jsme si mnohdy sáhli až na dno… Například při hře „Pevnost Boyard“, kdy nám Jitku zavřeli do vězení, jsme zažili velký strach. Mohli jsme ji vysvobodit pouze tak, že jsme z vrcholku horolezecké stěny přinesli klíč…...

Návštěva nové služebny Městské policie Vyškov

15.11.2018 09:41
V pondělí 12. listopadu navštívili žáci pátého ročníku novou služebnu Městské policie ve Vyškově. Služebna je v nově zrekonstruovaných prostorech na ulici Žižkova a svému účelu slouží teprve pár měsíců. Velkou chloubou je velká monitorovací stěna, kde je možné sledovat na 15 kamer zároveň. Žáci si...

Seminář praktické fyziky I

14.11.2018 21:53
Ve čtvrtek měl premiéru seminář praktické fyziky - dobrovolný kroužek rozšiřující vědomosti a dovednosti související s fyzikou. Vyráběli jsme si siloměry. Fotografie si můžete prohlédnout níže.    Jakub Vaštík 

Sněhurka a 7 trpaslíků

14.11.2018 20:03
Ve čtvrtek 8. listopadu navštívili žáci 1., 2. a 3. ročníku divadlo Radost v Brně. Pohádkové představení Sněhurka a 7 trpaslíků nadchlo všechny zúčastněné svým netradičním pojetím i uměleckým ztvárněním.   Venerová  

Informace o změně ve vedení školy

12.11.2018 21:28
Vážení a milí rodiče, dovolte mi, abych Vás informovala o změně ve vedení Základní školy a mateřské školy Bohdalice. Dne 31. října 2018 jsem byla zvolena 1. místostarostkou města Vyškova. Od tohoto dne jsem uvolněna pro výkon veřejné funkce. Po dobu mého uvolnění mě bude zastupovat Mgr. Jakub...

Radost v divadle Radost

12.11.2018 18:42
U nás ve 2. třídě si moc rádi čteme, vyprávíme a dramatizujeme pohádky. Proto nám, stejně jako kamarádům z první a třetí třídy, návštěva divadelního představení Sněhurka a sedm trpaslíků v brněnském divadle Radost udělala velikou radost. Mgr. M. Čepánová  

Trestní právo – beseda pro žáky 8. a 9. ročníku

08.11.2018 22:57
V měsíci listopadu se pro naše nejstarší žáky konala beseda na téma trestní právo s tiskovou mluvčí Policie ČR Vyškov Mgr. Alicí Musilovou. Nenásilnou a poutavou formou seznámila žáky s problematikou trestné činnosti mladistvých, které statisticky bohužel přibývá. Paní Musilová žákům...
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>