LEKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY 2017/2018

I v letošním školním roce si naše škola připravila Lekce pro budoucí prvňáčky.

Tyto lekce mají u nás na škole již několikaletou tradici a jsou vynikajícím a osvědčeným prostředkem, jak seznámit děti se školou hravou a pro ně příjemnou a přijatelnou formou.

V letošním roce budou děti taktéž v průběhu čtyř lekcí provázet pohádkové postavičky a pomohou jim potom plnit úkoly při zápisu do 1. třídy, který proběhne v pondělí 9. dubna 2018.

Děti poprvé zasednou do opravdových školních lavic a budou trénovat pozornost, šikovnost, uplatňovat a prohlubovat své vědomosti a dovednosti nabyté v mateřské škole. U dětí se postupně vystřídají všechny paní učitelky z I. stupně, což v září velmi usnadní první vzájemný kontakt.

Program každé lekce je jiný, střídají se různé aktivity. Lekce na sebe navazují a postupně pomalu zvyšují nároky na budoucí prvňáčky. Ti budou trénovat nejen správné držení těla při sezení v lavicích nebo úchop tužky, ale také procvičovat jemnou motoriku ruky, soustředění, orientaci v prostoru, matematické dovednosti a spoustu dalších. V rámci informační gramotnosti je samozřejmostí návštěva naší počítačové učebny, kdy se žáčci formou hry seznámí s prací na interaktivní tabuli.

 

Letáček s dalšími informacemi zde

 

Rozpis lekcí ve školním roce 2017/2018

 

26.2.2018 Rozvoj matematických dovedností Mgr. Miroslava Čepánová
5.3.2018 Angličtinka Mgr. Jana Žďárská
12.3.2018 Informační gramotnost Mgr. Věra Georgieva
19.3.2018 Čtenářská gramotnost Mgr. Leona Venerová
26.3.2018 Velikonoční dílničky paní učitelky prvního stupně

 

Lekce začínají v 16 hodin v budově ZŠ v Bohdalicích a trvají 45 minut.

S sebou si přineste přezůvky, pomůcky pro děti zajistíme. 

Přítomnost rodiče je nezbytná, posílí jistotu dítěte. 

 

Těšíme se na Vás

 

            učitelky 1. stupně ZŠ

 

Fotogalerie: Lekce pro předškoláčky 2016/2017