Plánované akce 2019/2020

 

Název akce Termín
Slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků 2. 9.
Adaptační soustředění pro 6. ročník září
Přespolní běh září
Dětské dopravní hříště Vyškov      září
Cvičení protipožární ochrany a evakuace školy září
Přírodopisná exkurze     25. 9.
Anglické divadlo, 1. stupeň 26. 9.
Akce ve spolupráci s lesy ČR podzim
Návětěvy knihovny 3. - 8. ročník     podzim
Anglické divadlo, 2. stupeň         9. 10.
Návštěva Veletrhu středních škol  podzim
Projetk 72 hodn 11. 10.
Čtvrtletní pedagogická rada 12. 11.
Návštěva Úřadu práce Vyškov podzim
Hvězdárna, 1. stupeň listopad
Celoškolní projektový den - Bezepčí ve virtuálním světě 22. 11.
DIS Fryštát - kurz Moje třída, moje parta 2. - 4. 12.
Mikulášská nadílka 5. 12.
Florbalový turnaj, Brno  podzim/zima
Adventní Jarmark 12. 12.
Společné setkání u vánočního stromečku 20. 12.
Pololetní pedagogická rada 21. 1.
13. Školní ples ZŠ a MŠ Bohdalice 7. 2.
Lyžařský výcvikový kurz únor
Předzápisové lekce pro předškoláky - bližší informace v sekci předškoláci jaro
Divadelní představení, Brno únor
Florbalový turnaj březen
Divadelní představení, 2. stupeň jaro
Předškolní lekce jaro
Plavání jaro
Přírodovědné exkurze jaro
Den učitelů - výuka jinak 27. 3.
Velikonoční dílny pro děti i rodiče jaro
Zápis do 1. ročníku 6.4. 
Barevné velikonoce duben
Pedagogická rada tříčtvrtěletní 14. 4.
Projektový den - Škola hrou 17. 4.
Den Země 24. 4.
Dětské dopravní hřiště Vyškov květen
Den pro rodinu/ Den matek 12 .5.
Den dětí 1. 6.
Návštěva předškoláků v 1. ročníku červen
Školní focení červen
Školní výlety - exkurze červen
Knihovna - Pasování na čtenáře pro 1. ročník červen
Pedagogická rada závěrečná 15. 6.
Sportovní dopoledne 23. 6. - 24. 6.
Rozloučení s deváťáky červen