Plánované akce 2017/2018

 

Název akce Termín
Slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků 4.9.
Přespolní běh září
Adaptační akce pro 6. ročník  září
Návštěva Knihovny Karla Dvořáčka, Vyškov, 6.+7. ročník podzim
Návštěva Knihovny Karla Dvořáčka, Vyškov, 8.+9. ročník podzim
Dětské dopravní hřiště Vyškov podzim
Akce pro žáky s výborným prospěchem podzim
Čtvrtletní pedagogická rada 6.11.
Akce v rámci projektu Prevence rizikových jevů 24.11.
Návštěva Veletrhu středních škol podzim
Návštěva Úřadu práce Vyškov podzim
Florbalový turnaj, Brno  podzim
Mikulášská nadílka 5.12.
Adventní Jarmark 14.12.
Společné setkání u vánočního stromečku 22.12.
Pololetní pedagogická rada 22.1.
11. Školní ples ZŠ a MŠ Bohdalice 23.2.
Předzápisové lekce pro předškoláky - bližší informace v sekci předškoláci jaro
Návštěva Knihovny Karla Dvořáčka, Vyškov, 6.+7. ročník březen
Návštěva Knihovny Karla Dvořáčka, Vyškov, 8.+9. ročník březen
Velikonoční dílny pro děti i rodiče 26.3.
Den učitelů - výuka jinak 28.3.
Zápis do 1. ročníku 9.4. 
Pedagogická rada tříčtvrtěletní 16.4.
Úklid Bohdalic 30.4.
Slet Čarodějnic 30.4.
Den pro rodinu/ Den matek 15.5.
Den dětí 1.6.
Návštěva předškoláků v 1. ročníku červen
Školní výlety - exkurze 19.6.-22.6.
Knihovna K.Dvořáčka-Pasování na čtenáře pro 1. ročník červen
Pedagogická rada závěrečná 18.6.
Sportovní dopoledne 26.6. - 27.6.
Rozloučení s deváťáky 29.6.