Grafomotorický kroužek

Vedoucí: Mgr. Miroslava Čepánová

Termín: pondělí 11:25 - 12:10 

 

Kroužek je určen pro žáky prvního (budou mít přednost) a druhého ročníku. Grafomotorická cvičení pomáhají dítěti rozvinout jemnou motoriku a psychické funkce potřebné pro psaní a kreslení. Rozvíjí též souhru ruky a oka, vnímání prostoru v souvislosti se směrem vedení čáry. My se budeme hravou formou zabývat cviky, které poskytují průpravu ke správnému psaní a přispívají k lepšímu a snadnějšímu ovládání tužky a pastelky, později pera.

Fotogalerie: Grafomotorický kroužek