Kroužek Čj

Vedoucí: Mgr. František Vybíral

Termín: středa 13:30 - 14:15

 

Hlavním cílem je výuka gramatických jevů u členů kroužku prostřednictvím:

  • pravopisných cvičení na pravopisné jevy, u nichž žáci nejčastěji chybují
  • všestranné jazykové rozbory, v nichž bude pozornost zaměřena především na rozbor slovní a větný a určování mluvnických kategorií a vzorů u slov ohebných
  • procvičování znalostí o větě hlavní a vedlejší a určování druhů vedlejších vět
  • určování jednotlivých druhů souvětí souřadného

 

Fotogalerie: Kroužek Čj